Stichting Holland HelptStichting Holland Helpt

Nu nog vooral in Kenia, Kisumu.

Kinderen een toekomst geven!

HollandHelpt

Stichting Holland HelptStichting Holland Helpt

Nu nog vooral in Kenia, Kisumu.

Kinderen een toekomst geven!

HollandHelpt

Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Stichting Holland Helpt

Hulp aan wezen, help ze naar school!

 

Lagere school:

 

Een kind in Kenia kan vanaf het 6e jaar naar de lagere school, mits er voldoende geld beschikbaar is. Hoewel de lagere school in theorie gratis is, zijn er altijd kleine bedragen nodig. Zowel voor het onderwijs als voor een paar leerboeken, wat schriften en één uniform. Voor een dagschool (als het kind een thuis heeft waar het kan leren) komt het per kind neer op €84 per jaar.

Wanneer het kind geen thuis heeft waar het kan leren en slapen, is een kostschool een goede oplossing. Helaas is dit aanzienlijk duurder en voor de meeste wezen te duur…

 

Middelbare school:

 

Als het de kinderen gelukt is de lagere school af te maken, stoppen  veel kinderen met verder onderwijs. Middelbare school is namelijk niet gratis! Dit maakt het voor velen onmogelijk om verder te leren.

Vergeleken met een Nederlandse middelbare school vallen de kosten mee. Maar áls het geld voor de lagere school op te brengen was, dan is middelbaar onderwijs voor veel Kenianen niet te betalen. Het is namelijk 270 per jaar.

 

Beroepsopleiding voor een zelfstandige toekomst:

 

Door jeugd die voortijdig school verlaten heeft, maar wel heeft leren lezen en schrijven, een beroepsopleiding te geven, kunnen zij voor zichzelf en meestal ook hun familie de kost verdienen.

 

Ze leren bewust niet de modernste technieken. Ze worden opgeleid met de lokale technieken zodat ze ook bij de lokale bedrijven of voor zichzelf aan de slag kunnen.

 

Voorlichting ter voorkoming van HIV besmetting:

 

Door kinderen en jeugd intensief op te leiden over HIV en AIDS zien we het aantal nieuw HIV geïnfecteerde onder deze kinderen afnemen.

 

Tevens dalen de tienerzwangerschappen en de voortijdige schoolverlatingen.

 

De jeugd wordt direct op school benaderd. Om ook degenen die niet naar school gaan te bereiken, worden sporttoernooien georganiseerd. Hierdoor kan ook de niet-schoolgaande jeugd bereikt worden.

Holland Helpt dit kind!Tekstvak: De Projecten

Stichting Holland Helpt

Lijnden, Haarlemmermeer

Tel: 06-48120653

info@hollandhelpt.org

ABN Bank: 54.37.32.622

KvK: 34286577

Hoe