Stichting Holland HelptStichting Holland Helpt

Nu nog vooral in Kenia, Kisumu.

Kinderen een toekomst geven!

HollandHelpt

Stichting Holland HelptStichting Holland Helpt

Nu nog vooral in Kenia, Kisumu.

Kinderen een toekomst geven!

HollandHelpt

Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Holland Helpt
Stichting Holland Helpt

Holland Helpt heeft connecties met een lokale organisatie in Kenia. Doordat wij, Esther en Rudy, bij hen op bezoek geweest zijn, weten wij hoe deze organisatie hulp verleent. Het zijn dus de medewerkers van deze organisatie die zorgen voor de daadwerkelijke dienstverlening in de verschillende projecten.

 

Wanneer u geld overmaakt om een kind naar school te kunnen laten gaan, geven wij dit door aan de organisatie in Kenia. De lokale medewerkers maken vervolgens gebruik van vrijwilligers die er in elke gemeenschap zijn. De inwoners van de gemeenschappen weten namelijk beter dan de veldwerkers of de kantoormedewerkers welke kinderen het meest in aanmerking komen voor hulp/scholing. Deze vrijwilligers krijgen van de medewerkers te horen hoeveel (extra) kinderen er naar school kunnen. Zij besluiten welke kinderen via scholing aan hun toekomst kunnen werken.

Vervolgens zorgen de medewerkers in Kenia ervoor dat iemand daadwerkelijk naar school kan: uniform, schoenen, boeken, schriften, pennen, etc. Indien van toepassing regelen zij ook een verblijfplaats. Deze medewerkers controleren ook hoe het met deze kinderen gaat en houden ons, en dus u, op de hoogte.

Natuurlijk is het zo, dat wanneer u een kind sponsort, u hetzelfde kind kunt blijven sponsoren. Zo kunt u rechtstreeks helpen.

 

N.B. Stichting Holland Helpt zorgt er voor dat 95-100% van uw bijdrage direct besteed wordt waar u het voor bedoeld heeft: helpen!

Om e.e.a. zo transparant mogelijk te houden, plaatsen wij ieder jaar een financieel overzicht op deze website.

Wellicht is het voor u ook zinvol om te weten dat Stichting Holland Helpt zodanig is opgericht, dat het geld dat ingezameld is alleen gebruikt kan worden om te helpen. Ook bestuursleden kunnen geen geld voor eigen nut/gewin gebruiken.

Holland Helpt dit kind!Tekstvak: Hoe?
De werkwijze van Stichting Holland Helpt transparant.

Stichting Holland Helpt

Lijnden, Haarlemmermeer

Tel: 06-48120653

info@hollandhelpt.org

ABN Bank: 54.37.32.622

KvK: 34286577

Hoe